Maliyenin tahsil edemediši tek vergi Allah vergisidir..