Sözlüden zayıf aldım ama olsun, önemli olan katılmaktı