Kullanmış olduğunuz internet tarayıcısı frame yapısını desteklemiyor.
GÜZEL SÖZLER


Bu dünyanın cefasından, sefasına nöbet gelmez.
Gafil olma ilme Çalış, geçen ömür geri gelmez.
				(S.H.Tunahan (K.S))


	Zevke dalmak şöle dursun vaktinizi çok mateme
	Davranın zira gülünç olduk bütün aleme 

	Kokma nadan elinden gül, al eline süseni
	Geçme namerd köprüsünden ko aparsın su seni
				II.BEYAZIT 


	Dehri arasan binde bir alem bulamazsın
	Adem görünen harleri adem mi sanırsın
				ZİYA PAŞA	Çamur, yumuşak ıslak ve çabuk çabuk olalım
	Durmadan dönen çark biçim versin ona
				PERSİUS


	Aslı denidir dünyanın zatında yoktur elif
	Terkibine bak onun şol dal ü nün ü ya’ına 
				NAMIK KEMAL


	İman ile din akçedir erbab-ı gınada 
	Namus u hamiyet sözü kaldı fukarada 
				ZİYA PAŞA


	Aşksızlara öğüt verme öğüdünden alır değil
	Aşksız adam havya olur, hayvan öğüt alır değil
				YUNUS EMRE


	Asaf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan
	Bilmez insdan kadrini alemde insan olmayan
				ZİYA PAŞA


	Ben sefaletten ölürken seni sıkmasa refah 
	Hak erenler buna ummam ki desin eyvallah
				YUNUS EMRE


	Yedi yüz kere yanılmak ne demek bir cüzde 
	Böyle olmaz a benim hafızım ezber dediğin
				MUALLİM NACİ


	Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler 
	Kimi hırsız, kimi ayyaş, kimi deyyüs dediler
	Künyeni öğrenmek için partiye ettim telefon
	Bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler.
				NEYZEN TEVFİK


	Deden söndüremedi ki islam’ın nurunu 
	Sen mi söndüreceksin Ey Ebu Cehl’in torunu
				NEVZAT KARATAŞ


	Ne hikmettir ki şu dünyaya
	gelen ağlar giden ağlar
			SEYRANİ


	Hiç çoban koyunu güder mi dağda ,
	Olmasa gözleri süt, yoğurt, yağda
			SEYRANİ


	İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah
	Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah
			ZİYA PAŞA


	Derman aradım derdime derdim bana derman imiş.
					ZİYA PAŞA


	Her kimin olsa evinde dü zeni
	bozulurmuş o kişinin düzeni
			ŞAKİR


	Tatlı sözler herkesi uslandırır
	Hoşça söğmeklik bile hoşlandırır.
			NAMIK KEMAL


	Sen usandırma eli kimse usandırmaz seni
	Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni
			DİYARIBEKİRLİ SAİD PAŞA


	Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat
	Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde 
			ZİYA PAŞA


	Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz 
	Şahsın görünür rütbe-i akl-ı eserinde
			ZİYA PAŞA


	Ben dilerdim edeyim can ü dili, yare feda 
	yar zannettiğim etti beni ağyare feda
				ZİYA PAŞA


	Bin illeti, kıl sonra müdavata tasaddi 
	Her merhemi her yareye merhem mi sanırsın?
				ZİYA PAŞA


	İncin memek istersen eğer mülki fenadan 
	Bir kimseyi incitmemeye hasr-ı meram et
				ZİYA PAŞA


	Başımla gönlümü edemedim eş 
	Biri yüz yaşında biri yirmi beş
				EROZAN , CELAL SAİR


	Zülmü hep bizler ederken icat 
	halka layık mı edilmek isnat
			ABDÜLHAK HAMİT TARHAN


Bu dinin garip zamanlarında cefasını çekenler,
sefasını sürmeden ölmezler
				(S.H.Tunahan (K.S))


	Kahbe dünya, hamamda tas gibidir;
	Dolaşır hep cenaabet ellerde
			NEYZEN TEVFİK


	Gönül yapmak, habibi. Kabe yapmaktan yeğdir
	Mutsuzu şad etmek, kulu azad etmekten yeğdir
			LA EDRİ


	Yak beni aşk ateşi ile ya vedüd 
	Kul olunca cümle ecza-yı vucud
			ŞEYH VEFA


	Ecel tutmuş elinde bir ulu cam 
	Ki ol camun içi dolu serencam
			ŞEYYAD HAMZA


	Gözüm yaşına rahmet sürme derden
	Ki merdüm- zadedir düşmüş nazardan
			ADNİ


	Dilde kim söz ola ney gibi nefesten bilinir
	Hanenin şenliği içindeki sesten bilinir.
			AFTABİ


	Gönül verme cihana pür elemdir 
	İşi geh şahidir geh derd ü gamdır. 
			II. Murat


	Aktı gönlüm su gibi bir dilberin didarına 
	Tür-i musa dan beter yandım tecelli narına
			CEMALİ


	Aşık işitsek yanar vehm ateşinden canımız
	Korkarız ol mübteladan kim seve canımız
			AŞIK


	Her nefeste eyledük yüzbin günah 
	Bir günaha ölmedük hiçbir gün ah
			SÜLEYMAN ÇELEBİ


	Aybı yok yar isteyen kalur cihanda yarsuz
			BEHİŞTİ


	Kimsene gördügine razı degül gönlüm seni
	İki gözümi bir olursa çıksun aradan
			RAHİKİ


	Girmez ele bin yılda bir insanın eyisi 
	Bulur getirir yerine devran demesinler

	Adem olur eylük ile andıra adın 
	Devlette olan herkese insan demesinler.
			GAZZALİ


	Geçme namer köprüsünden ko aparsın su seni
			EVLİYA ÇELEBİ


	Ey gönül daima gamla geçip 
	Ferah adını anma dünyaya
			GAZALİ 


	Rah-ı aşik inde gerçi çok belalar var imiş 
	Ol beladan derdüme bildüm devalar var imiş
			DEKAKİNZADE AHMET


	Yok rakibimden rahat bari hayal etsem biraz
	Düşda ceşmimde cari yaş değil kan olmada 

	Zülfunun zencirine kul eyledün şahum beni 
	Kulluğundan itmesün azad Allah’um beni
			III. MEHMET


	Bize farz olmuş iken olmamız İslam’a zahir
	Nice bir oturalum bunca günahı çekelüm

	Halk içinde muteber bir oturalum bunca günahı çekelüm 
	Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

	Sakın aldanma cihana olmasun sende gurur 
	Ne kadar devlet bulursan kendüzüni eyle mür

	Bir lokma dil ile ey dil bir hırka ihtiyar et 
	Görmez misin ki alem halkı nifaka düştü

	Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır 
	Olmaya baht ü saadet dünyede vahdet gibi 

	Ey muhibbi çare yok bimar-ı aşka bilmiş ol 
	Yok durur nabzın gelir yok yere biçare tabib

	Yandı firak ile iğer kalmadı tende eser
	Ateşe doyar me beşer nidem nidem ah nidem 
			KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN


	Bir peri gördüm alayda yine gitti aklım
	O gidiştir ki gider gelmedi hala yerine 
			İZZET BEY


	Sen sen ol şah kim Süleymanlar kapunda mürdır
	Onsekiz bin aleme hükmetmeğe me’mursun
			İTRİ


	Tabibler bilmez ilacım 
	Beni derde salan gelsin
			MUSTAFA


	Yardan mechur iken düşdük diyar-ı gurbete ,
	Dehr gösterdi bize hicran hicran üstüne 

	Dilde gam var şimdilik sen gelme lutfet eyle 
	surür Olamaz hanede mihman mihman üstüne
			RASİH


	Nadan ile sohbet ne kadar müşkil imiş ah
	Mahrum-ı basiret olan a’maya gücendim
			ALİ EMİRİ


	Kamil odur ki kesmeye Hak’dan ümidini
	Nakam olan da bir gün olur kamkar olur
			RAŞİD


	Sukütu bildiğinden değil edebdendir
	Eğerçi söylenmez amma neler bilir aşık
			SAİD BEY


	Herkesin bir derdi bir davası var
	Birbirine benzemez şekvası var
			AZİZ BEY


	Sille urulur herkese simasına layık
			VALİ 


	Gönlüm bilür hayalini Didem neden bilür
	Bilmez efendi çok yaşayan çok gezen bilir.
			SEYFİ


	Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır
	Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 
			M.CEMAL


	Her mum yakıp da derdine yandıkça hayret et 
	Mum senden önce ağlıyor erken zevaline 
			M.EDİB AYEL


	Bir han köşesinde kalmışım hasta 
	Gözlerim kapıda kulağım sesde 
	Kendim gurbet ilde gönül sılada
	Gelme ecel gelme üç gün ara ver 
	Al benim sevdamı götür yara ver
			KEREM


	Nereden uğradı senin iline 
	Gider iken ağam doğru yoluma 
	Bend eyledin siyah zulfün teline 
	Asar gider misin kıyamete dek
			AŞIK HALİL


	Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar 
	Ciğerim yanıyor gözlerim ağlar 
	Sen,ne zalim derdin cihanı dağlar 
	Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar 
	Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
			ANONİM


	İstanbul’un kızları 
	Sürmelidir gözleri 
	Aldanmayın çocuklar 
	Pudralıdır yüzleri
		 ANONİM


	Yarimin sevdası vardır başımda 
	Uyansam karşımda yatsam düşümde 
	Ne canibe bile gitsem peşimde 
	Benim ile yoldaş oldu hayali
			HAYALİ


	Garip garip öten bülbül 
	Sen ah it ben ağlayayım
	Derdime dert katan bülbül
	Sen ah it ben ağlayayım
			ŞAHİNOĞLU


	Güzelliğin on para etmez 
	Bu bendeki aşk olmasa 

	Ben giderim adım kalır 
	Dostlar beni hatırlasın 

	Sen bir ceylan olsan ben bir avcı
	Avlasam çöllerde saz ile seni
	Bulunmaz çaresi yoktur ilacı 
	Vursam yaralasam söz ile seni 
			AŞIK VEYSEL


	Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek
	 parası Dostunun yüz karası, 
	düşmanının maskarası
			M.AKİF


	Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç 
	Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç
			YAHYA KEMAL


	EKONOMİ İÇİN ALTIN SÖZLER
 
 	Sermayeniz kadar iş yapın! 

	Banka kredisi kullanmayın! 

	Dövizle borçlanmaym! 

 	Uzun vadeli mal satmayın! 

 	Faizden uzak dürün! 

 	israf etmeyin! 

 	Az da olsa tasarrufu elden bırakmayın! 

 	Stok yapmayın! 

 	Bütün yumurtaları bir kefeye koymayın! 

 	Şüpheli şeylerden kaçının! 

 	Sermayenizi betona bağlamak yerine üretime yöneltin! 

 	Birbirinize destek olun! 

 	Borçlu kimsenin malı olmaz, 

 	bunları unutmayalım!


	Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
	Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir.
				ANONİM


	Yine sen ey cehalet !... bir püsküllü belasın
	Nerede bir kötülük var işte sen oradasın

	Ayine si iştir kişinin lafa bakılmaz
	Şahsın görünür rutbe-i aklı eserinde
				Ziya Paşa


	Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır
	Fazilet hissi insanda Allah korkusundandır.
					M.Akif


	İmandır o cevher ki İlâhi ne büyüktür
	İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.
					M.Akif


	Varın altında yokluk, yokun altında varlık
	Başını kaldır bir bak boşluk bile mezarlık
			Necip F. Kısakürek


	Nazar eyle ileri bazen eyle götürü
	Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü
			Yunus Emre


	Renkleri ince ince ne anlatırsın köre
	Konuşun her insanla onun aklına göre
			Necip F. Kısakürek


	İnsana sadakat yakışır görse de ikrah 
	Yardımcısıdır doğruların Hz.Allah.
				Ziya Paşa


	İyilik ve fazilet vesile-i umrandır
	Kötülük ekenlerin âkibeti husrandır.
					SABRİ


	Îktîsab-ı fazilet âdemi insan eder
	Terk-i îlmû marifet insanı hayvan eder.
                    SABRİ


	Aşk ve sevgide meknuz, hayat için âmiller 
	Aşk olmazsa meşk olmaz dedi nice kâmiller.
				    SABRİ


	Fazilette kemalini ibadetle bulur insan 
	Adem Hakka hamd’eyleyip teşekkürle olur insan.
					SABRİ


	Kapısında durup her bâr, yüzünü dergahına tut var,
	Yürekten kıl demâdem zâr, Hakka yalvar seherlerde!
	Seherlerde açılır gül, ânınçün zâr olur bülbül,
	Ere lutfu sana nâgâh, hakka yalvar seherlerde.
					Niyazi Mısri


	Mehmet’im sevinin başlar yüksekte
	Ölsek de sevinin eve dönsek de
	Sanma bu tekerlek kalır tümsekte 
	Yarın elbet bizim elbet bizimdir
	Gün doğmuş gün batmış ebet bizimdir.
				Necip F. Kısakürek


	Hak Teâlâ diler ise her işi âsân eder
	Halk eder esbabını bir lahza da ihsan eder.
					 Laedri


	Namaz kılmaz,oruç tutmaz; onca kuru laf elverir: 
	“Sen kalbe bak” diye diye, kirli kalbini gösterir.
	
	Hak sillesinin sedası yoktur bir geldimi devası yoktur.

	Kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne 
	Tükrüğüme acırım Vallahi tükürsem yüzüne.
					M.Akif


	Tomurcuk olmaya niyeti olmayan fidan 
	Odun olmaya mahkümdür.
  			Necip F. Kısakürek


   İyi bir karın mı olsun istiyorsun öyleyse tam bir koca ol.
					GÖETHE


	Günahkarı kurtarmak zafer olarak yeter. 
						Hz. Ali


	Artık televizyon okuyor kitap seyrediyorum.
					A.Emin Fidan


	Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz
						Hz. Ali


	Kibir bele bağlanan taş onunla ne uçulur ne de yüzülür
					Ahmet Yesevi Hz.


	En vefakar dostumuz gölgemizdir o da yoldaşlı etmek için güneşli 
	havayı bekler.
				         Cenap Şahabettin


	İmansız ilim ve ilimsiz iman, tek ağızlı makas.
					Peyami Safa


	Hata değil çare bulun.
			Henry Ford


	Çevrenizde ilgi uyandırmak istiyorsanız başkaları ile ilgilenmesini 
	bilin.
					     Northam Lee


	Her geceden sonra bir gündüz olduğu gibi her darlıktan sonra da bir
    genişlik vardır.
					     Hz. Ali


	Çalışmak insana yalnız hayatını kazandırmaz hayatı da kazandırır.
						Henry Ford


	Uçurtmalar rüzgar kuvveti ile değil o kuvvete karşı uçtukları 
    için yükselirler.
						W.Churcill


	Sakın oturduğunuz yerden “Allah’ım rızkımı ver” deyip oturmayın. 
	Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş.
					Hz. Ömer


	Kadın kocasını sevmekten çok anlamalı 
	Erkek ise anlamaktan çok sevmelidir.
			    Oscar Wilde


	Size sizi başarıya götürecek formülü veremem 
	Ama başarısızlığın formülünü verebilirim: 
    HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMAK
	Hayatının başarılı geçmesi için başladığın bir işi bitir
						Herny Ford


	Müslümanları vaftiz etmek için boş yere çabalayıp durmayalım .
	İslam memleketlerinde onlara önce Hristiyan adet ve ananelerini 
    bayramlarını ve kültürünü aşılayalım.
	Ölecegiz,ölecegiz müjdeler olsun
	Ölümüde öldüren Rabb'e secdeler olsun

				Necip Fazil


			GAZEL

	Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
	Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 

	Saltanat dedikleri ancak cihan gavgasıdır 
	Olmaya baht ü şahadet dünyede vahdet gibi 

	Ko bu ayş u işreti çünkim fenadır akıbet 
	Yar^ı bakî ister isen olmaya ta'at gibi 

	Ola kumlar sagişınca ömrüne hadd ü aded 
	Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sa^at gibi 

	Ger huzur etmek dilersen ey Muhibbi fariğ ol 
	Olmaya vahdet cihanda kuşeti uzlet gibi
KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN (MUHİBBİ)“İlim kapalı bir hazinedir. Anahtarı sorulardır; 
öyle ise sorun ki Allah Teâlâ da size rahmet etsin. 
Zira soruşturan dört kişi ecir kazanır: 
Soran,öğreten, dinleyen ve bunları seven.”

                            Hadis-i ŞerifÖnünde perde olmayan, mazlûmunâhıdır;gafletin yaygarası değil.

                             Ahmet Selim “Ünlü bir İngiliz yazarı soruyor:

-     Hayatta muvaffak olmak için ne lâzımdır?

Sıhhat mı? Hayır!

Para mı? Hayır!

Zekâ mı? Hayır!

Yüksek bir ilgi mi? Hayır!

... Ve ilave ediyor:

-     Hayatta muvaffak olmak için, her bakımdan beslenmiş,
 büyütülmüş bir irâde kuvveti lazımdır. Bu irâde kuvvetine biz, 
fizikte tabiriyle enerji diyoruz. Ruh enerjisi... sıhhati de,
 refahı da, kültürü de o oluşturur.

		Alelâde bir baba öğüdü:

Uğraş, didin, düşün, ara, bul,atıl, bağır; 
durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.”

                        Peyâmî SafaAz anlamak, ters anlamaktan iyidir.

A.  France

 Zalimin ömrü, gölgesi kadardır.

              Hz. Ali (r.a.) 

Akıllı insanlar, zayıf taraflarını bildiklerinden, 
yanılmayacaklarını ileri sürmezler.

                      Thomas Jefferson 

 

Baykuşun rızkı ayağına gelir, (fakat) sıçramadan alamaz.

                             AtasözüZarar, üç şeyden gelir:

İnsanın içinin bozuk olması,
 (kötü) alışkanlıklara devam etmek ve kötü arkadaşlık.

                       Ebû Ali er-Ruzbâri(k.s.)Kazâ gelmez kula, kul azmadıkça; belâ gelmez kula, Hakk yazmayınca.

                              Atasözü“Bilmiyorum” diyebilen adam, yanılmadığından emin olabilir.

                            M. MeterlinchYenilenlerin tarihini, yeneler yazmıştır.

                 Bertolt BrechtKorkunun bir yararı vardır, ama korkaklığın yoktur.

                                 GandhiYakından bakınca bizi altüst eden şeyler, uzaktan ne kadar berrak görülür.

                                  GoetheGünümüz dünyasında muvaffakiyet, çok çalışmakla değil, müessir ve müsmir
 (uyd. Etkili ve verimli) çalışmakla elde edilir.böyle bir çalışma düzenli 
ise zamanı muayyen (belirlenmiş) gâyeler ve tesbiti yapılmış öncelikler 
istikametinde programlı olarak olarak kullanmaktır.

                                 Lâ edriSıhhat, sağlıklı olanların başına konmuş bir tâçtır;
 onu yalnız hastaların gözleri görür.

                              Hz. Ömer (r.a.)

İnsanın değeri taşıdığı vicdânın ağırlığı ile ölçülür.

                       Hacı Bektâş-i Veli (k.s.)

Kişi çok sevdiği yemeği terk etmesini bilmezse ve gaflet içindeki 
kalbi dizginlemezse;duyguları, işi çığırından çıkarıp 
saptırır ve arksından kötü bir isim bıraktırır.

                        Amr ibni As (r.a.)Nefsini az ile iktifâ etmeye alıştır; yoksa azdıkça azdırırsın.
Senin geçirdiğinbütün ömrün hebâdır. 
Sen ancak şu anda yaşadığın ömre sahip olabilirsin!.

                            Hz. Ali (r.a.)Ölümden korkan geçmekte olan zamanı değerlendirmeye koşar.
 Kimde nefsinin arzularını kontrol altına alamazsa, 
bunun neticelerini pek çabuk görür.
 Cennet de Cehennem de önündedir.

              Ebû Bekir Abdullah b. Ebi’d – Dünya (k.s.)Sakınılan göze çöp batar.

              AtasözüSandığına değil, sakındığına olur.

                 AtasözüMilli hayatınızda ruhunda edebiyâtıyla yaşayan 
ve sizin ruhunuzla birleşen dil, ana dilinizdir. 
Hiç bir dili, onun kadar kolay ve derin öğrenemezsiniz.

                            BergsonIşığı yaymanın iki yolu vardır:

     Kandil olmak   ya da

     Onun ışığını yansıtan ayna...    

   					Edith Whorton

 Kazârâ bir sapan taşıbir altın kâseye değse,

Ne taşın kıymeti artar, ne kıymetten düşer kâse. 

                        Lâ edri

Ahmakların, işgâl ettikleri makama yaptığı kötülüğü,
yüzlerce aslan bir araya gelse yapamaz.

                          Hz. Mevlana

Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ilerisini [iyi] görebilirsiniz.

                         William ChurchillYapılanı yeter bulmamak, bir insanın veya
 bir milletin ileri gitmesinde ilk adımdır.

                          G. Bancfort

4Yayınlanmasını İstediğiniz Güzel Sözleri Buradan Bize Bildirebilirsiniz. 3
Ana Sayfa