Kullanmış olduğunuz internet tarayıcısı frame yapısını desteklemiyor.

HİMMET DEDE
 HİMMET DEDE HAKKINDA :

      Bayramiyye tarikatının kollarından biri olan Himmetiyye tarikatının kurucusudur. Himmet Dede 17. yy.da yaşamış olmakla birlikte doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Türbesi, eteğinde Yukarı Sayık köyümüzün bulunduğu tepededir.Taştan yapılmış ve korunaklıdır. Çatısı kiremitle örtülüdür. Tek odalıdır ve bu odanın içinde büyücek sanduka şeklinde bir mezarı bulunmaktadır. Tabanı tahta ve halı döşenmiştir. Duvarları düğerli Salih efendi tarafından beyitleriyle ve motiflerle süslenmiştir.

      Topal Cemali Amcamız (Allah rahmet eylesin) zamanında çevresi ağaçlandırılmış ve ışıklandırılmıştır. Köyümüzden türbesine yol çıkmaktadır. Köyümüz insanları türbeyi hiçbir zaman kalabalık, yani topluca ziyaret etmezler. Birer, ikişerli veya aile gurupları halinde ziyaret ederler.Bazen il dışından çocuğu olmayan aileler tarafından da ziyaret edilir.

      Himmet dedenin arka tarafında "örenler" denilen yerde taşlarla örülmüş iki adet ermiş mezarı bulunmaktadır. Son yıllarda bu erenlere ziyaret unutulmuştur.

“Kendisi muhtaç-ı himmet dede Gayriye nasıl himmet ede"

(Bu büyüklerimizin ruhu için, Geçmişlerimizin ruhu için El-Fâtiha)

Kaynak: Mustafa YILMAZ-Sayman 2006


Ana Sayfa