İnsanı elbisesine göre karşılar, bilgisine göre uğurlarlar.