Çevrelerine uymak icin kendilerini yontanlar, tükenip giderler (R.HULL)