Kullanmış olduğunuz internet tarayıcısı frame yapısını desteklemiyor.


İLÇEMİZE AİT YÖRESEL KONUŞMALAR, ATASÖZLERİ, DUÂLAR VE BEDDUÂLAR, LÂKAPLAR
YÖRESEL KONUŞMALAR
GOCABABA
GOCANA
CIRMIK
CEMBER
BODUÇ
AVLA
ANNAÇ
ÇON
DEBİLDEMEK
EME YARAR
GUYTAK
HERE
İRKMEK
MAHNA
MEH
KEMRE
SÜRGÜÇ
PISMAK
PALA
İPDİ
TÖNGÖMEN
NEGBET
ÜSSEET
VIRIK-ENÜK
KOCAOĞLAN
CANAVAR
ŞIRIKMAK
BAĞIRDAK
BILDIR
BÜK
HIŞDAMA
KELEM
Büyük Amca
Büyük Yenge
Tırnak izi
Kadın başörtüsü
Toprak testi
Bahçe Çiti
Karşı ,Yamaç
Kalça
Kımıldamak
İşe Yarar
Çukur
Küçük
Biriktirmek
Bahane
Al
Hayvan gübresi
Bulaşık Bezi
Saklanmak
Bez parçası
önce
toy, cahil
uğursuz
Hemen,Anında
Köpek yavrusu
Ayı
Kurt
Şımarmak
Kadın göğüslüğü
Geçen yıl
Ağaçlık yer
Sus, Konuşma
Lahana
KÖÇÜ
BÜRGÜN
ELLEHEM
EVİN
RE - ÜRE
ÖZ
SORMAK
KAVUT
NEEDİYONG RE?
ABICANIG
GEBERDÜRÜN
Avlu
Yarından sonraki gün
Galiba, Herhalde
Tahıl danesi
cümleden önce söylenir.
İki dağ arasındaki dere
Emmek
Darı unu'nun kavurulmuşu
Ne yapıyorsun?
Amcasının
Gebertirim
ATASÖZLERİ
1.Sokak köpeğinden davar köpeği olmaz
2.Yokuşun dibinde öküz yemlenmez
3.Ayağında kör mıh yok ne ararsın kel kayalıkta
4.Tutulmadan eskimiş
5.Kenarına bak bezini anasına bak kızını al
6.Kızın elde yatmasın oğlun el ekmeğine ulaşmasın
7.Yılan yılan iken toprağı gıdaiile yer
8.Zengin dağı aşırır, züğürt düz ovada şaşırır
9.Çocuğa iş buyur ardından kendin git
10.Etme kulum bi gün bulun
11.Akılsız insanı yol gocatır.
12.Keçinin çıktığı yere oğlağıda çıkar
13.Kendi başını bağlayamayan gelin başı bağlar

DUÂLAR
1.Ak günler gör
2.Allah kesene Halil İbrahim bereketi versin
3.Allah kazadan beladan korusun
4.Tutuğun altın olsun
5.İlahi yavrum elin ayağın dert görmesin
6.Allah kötü gün göstermesin.
7.Su gibi ömrün olsun

BEDDUÂLAR
1.Ak günler görme emi
2.Ermiyesice
3.Boyun devrilsin
4.Siydüklüğün tutulsun

SEÇME LÂKAPLAR
1. Yağanzlar- Yağanz Adem
2. Kıymalar-Kıyma Hasan
3.Satılmışlar- Satılmışların Kemal, Celal
4.Tilkiler- Tilki Ahmet
5.Tokmakgil- Tokmaların Osman
6. Zeybekgil-Zeybeklerin Murat
7. Eğriler- Eğrilerin Salih

Kaynak: dortdivan.8m.com