ÜMMİ KEMAL HAZRETLERİ

      Anadolu velilerinden, şair. Asıl adı İsmail'dir. Ümmi lakabıyla meşhur olmuştur.
      Ümmi Kemal Hazretlerinin türbesi Bolu ili merkez Tekke-Işıklar köyündedir. Halk kendisinin ziyaret ediliş sebebini "evliya olduğu" şeklinde izah etmektedir.
      Ziyaret edenler herhangi bir taşkınlığa yol açmaz, Kur'an-ı Kerim okur, Allah'a duada bulunurlar. Heryıl yaz aylarında belirli bir gün köylülerce toplu halde yemekli mevlüt okutulur.
      Anlatıya göre, Ümmi Kemal Hazretlerinin şöhretini duyan II Mehmet Şehzadeliyi döneminde Hazreti denemek ister. Canlı bir askeri tabuta koyarlar Ümmi Kemal'e "cenazemiz var, bunun namazını kaldırır mısın" diye ricada bulunurlar.
      Ümmi Kemal Hz. namaza başlayacağı zaman, "sultanım cenazenin niyetini canlı diye mi, ölü niyetine mi yapayım" der "ölü niyetine" cevabını alır. Namazdan sonra tabut açıldığında askerin ölmüş olduğu görülür.

      Bir başka anlatıya göre ise;       Vaktinde II.Murat Han Ümmi Kemal Hazretlerine misafir olmuştur. Vakit hayli ilerlemesine rağmen şeyhin bir hazırlık yapmadığın gören Murat Han şeyhten askerleriniz doyurmasını istedi. Şeyh yanındakilerden bir tane kazan, bir saç ayağı, bir de mum istedi. Eline kepçeyi alan Şeyh, ne yemek istediklerini sordu. Kepçeyi kazana daldırarak, istenen yemekleri, kepçeler dolusu olarak eratın karavanalarında boşalttı. II. Murat ve beraberindeki zevat hayretler içerisinde kalarak Ümmi Kemal Hazretlerinin büyük bir veli olduğunu anlamış oldular

Kaynak: Dr. Yaşar Kalafat Kişisel Web Sitesi